Imprimer

Пожеланията на 23-то Биенале на френския език

София 2009 г.

Първо пожелание:


Отчитайки необходимостта от реалното прилагане на принципите на откритост, споделяне и многообразие, които са в сърцевината на франкофонските идеали,

23-то Биенале на френския език подчертава значението на проекта „Речник на балканските писатели, пишещи на френски език” и желае той да получи университетската и финансова подкрепа, която заслужава.

Биеналето подчертава също значението на превода на тези автори на езика на страните от Европейския Югоизток и съответно публикуването на френски автори в тези страни, най-вече за да се запознаят с тях преподавателите по френски език от цялото франкофонско пространство.

Второ пожелание:


Напомняйки изводите на 22-то Биенале на френския език, заседавало в Дакар през 2007, относно единството на културата и факта, че употребата на даден език трябва да държи сметка за науката и изкуството,

и отчитайки, че конструкцията на Франкофонията почива върху преподаването на френския език,

23-то Биенале на френския език пожелава всичко да се устрои така, че преподавателите на френски език да разполагат с необходимите средства и ресурси, позволяващи им да разкрият пред своите ученици един език на култура и модерност.

Трето пожелание:


Отчитайки, че един език никога не е просто средство за общуване, а винаги е, както в най-утилитарната, така и в най-културната си употреба, начин за разбиране на света,

23-то Биенале на френския език аплодира програмата Европа на Международната организация на Франкофонията за подготовката по френски език на чуждоезичните функционери - международници и пожелава „горещото задължение” за употреба на френския език на международните форуми да бъде строго напомнено и на самите френски служители.


Четвърто пожелание:

Отчитайки, че свободата на движението е фундаментален елемент за развитието на Франкофонията,


23-то Биенале на френския език подновява пожеланието тази свобода да бъде улеснена, като в същото време остане подчинена на определени условия и контрол, и поддържа проекта на Франкофонския алианс за франкофонска виза, позволяваща по-свободно движение на творците на културни и икономически богатства във франкофонското пространство.