Imprimer

TRADUCTION DES VŒUX EN ESTONIEN


Premier vœu

Eesti, kus on kasvav prantsuse keele õpetuse dünaamika ning kõrge IT-alane kompetents, on frankofoonia levikule igati trumbiks.

24 prantsuse keele biennaal soovib, et igakülgne  toetus, abi ja vahendid antaks institutsioonidele ja isikutele, kes panustavad selle rikkusesse.


Deuxième vœu

Infotehnoloogia ühiskond peab muutuma kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse peafaktoriks.

24 prantsuse keele biennaalil tehti alljärgnevad järeldused:

-  infotehnoloogia rakenduste kasutajaid tuleb alati käsitleda vastavalt nende kultuurilisele, keelelisele, isiklikule ja sotsiaalmõõtmele;

-  keelepoliitikas tuleb arvestada infotehnoloogia rakendustekasutamise  üha suureneva rolliga;

-  tuleb arendada ja õpetada kriitilist lähenemist internetimeediale.


Troisième vœu

IT-maailm, oma erinevates nüanssides, tungib üha enam haridusvaldkonda.

24 prantsuse keele biennaal soovib, et prantsuse keelt  võõrkeelena õpetajad saaksid oma käsutusse ettevalmistuse ja finantseerimise, mis võimaldaks neil IT-valdkonda maksimaalselt oma töös rakendada.


Quatrième vœu

Ühekeelne maailm oleks maailm, milles nähakse ja mõistetakse maailma ainult ühel viisil.

24 prantsuse keele biennaal soovib, et Rahvusvahelise Frankofoonia Organisatsiooni programm “Prantsuse keel diplomaatias ja riigiteenistuses” leiaks igakülgset toetust ja rahastamist, sest see on ainuke võimalus riigiametnikele rahvusvahelises teenistuses omandada prantsuse keel.Cinquième vœu

Frankofoonia ilma inimeste ja ideede liikumiseta jääb inertseks.

24 prantsuse keele biennaal soovib, et  see vabadus oleks igati soositud, olles samas tingimuslik ja kontrollitud, ning toetab rahvusvahelise frankofoonia alliansi projekti “frankofoonia viisa”, mis lubab majanduslike ja kultuuriliste rikkuste loojatel liikumist frankofoonia ruumis.